owady definicja
Co to jest owady. Wyjaśnienie Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800.

Czy przydatne?

Co to jest owady?

Co oznacza: gromada zwierząt bezkręgowych należące do stawonogów (Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800 tys. gatunków. Ciało o. złożona jest z 21 segmentów (6 głowowych, 3 tułowiowe i 12 odwłokowych). Segmenty głowowe zlewają się, tworząc puszkę głowową. Na głowie znajdują się oczy złożone (para), 2-3 ocella, para czułków i otaczające otwór gębowy narządy gębowe. Na każdym segmencie tułowiowym znajduje się para odnóży. U większości o. na II i III segmencie tułowiowym występuje po parze skrzydeł. O. bezskrzydłe nie mają skrzydeł w ogóle, a wybrane ekipy o. uskrzydlonych wtórnie skrzydła utraciły. Na końcowych segmentach odwłoka mogą występować przysadki odwłokowe, na przykład pokładełko. Całe ciało o. pokrywa chitynowy oskórek, regularnie zesklerotyzowany. Ich układ pokarmowy złożona jest z jelita przedniego, środkowego i tylnego, nie mniej jednak największą komplikację wykazuje jelito przednie. Układ nerwowy zbudowany jest z położonego po grzbietowej stronie głowy mózgu i łańcucha zwojów brzusznych, i wykazuje tendencję do centralizacji. Układ oddechowy złożona jest z sieci tchawek, do których powietrze dostaje się przetchlinkami (jedynie u niektórych larw występują skrzelotchawki). Układ krwionośny otwarty, serce położone po grzbietowej stronie ciała. Krew bezbarwna, bez barwników oddechowych. Układ wydalniczy złożona jest z cewek Malpighiego otwierających się do jelita. O. są rozdzielnopłciowe, jajorodne albo jajożyworodne. Rzadko występuje partenogeneza i żyworodność. Postęp z przeobrażeniem. O. zamieszkują rozmaite środowiska lądowe i niekiedy wodne. Istnieją pośród nich zarówno formy wolno żyjące, jak i pasożyty. O. odgrywają wielką rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Zobacz także: przeobrażenie zupełne, przeobrażenie niezupełne.gromada zwierząt bezkręgowych należące do stawonogów (Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800 tys. gatunków. Ciało o. złożona jest z21 segmentów (6 głowowych, 3 tułowiowe i12 odwłokowych). Segmenty głowowe zlewają się, tworząc puszkę głowową. Na głowie znajdują się oczy złożone (para), 2-3 ocella, para czułków iotaczające otwór gębowy narządy gębowe. Na każdym segmencie tułowiowym znajduje się para odnóży. Uwiększości o. na II iIII segmencie tułowiowym występuje po parze skrzydeł. O. bezskrzydłe nie mają skrzydeł wogóle, aniektóre ekipy o. uskrzydlonych wtórnie skrzydła utraciły. Na końcowych segmentach odwłoka mogą występować przysadki odwłokowe, na przykład pokładełko. Całe ciało o. pokrywa chitynowy oskórek, regularnie zesklerotyzowany. Ich układ pokarmowy złożona jest zjelita przedniego, środkowego itylnego, nie mniej jednak największą komplikację wykazuje jelito przednie. Układ nerwowy zbudowany jest zpołożonego po grzbietowej stronie głowy mózgu i łańcucha zwojów brzusznych, iwykazuje tendencję do centralizacji. Układ oddechowy złożona jest zsieci tchawek, do których powietrze dostaje się przetchlinkami (jedynie uniektórych larw występują skrzelotchawki). Układ krwionośny otwarty, serce położone po grzbietowej stronie ciała. Krew bezbarwna, bez barwników oddechowych. Układ wydalniczy złożona jest zcewek Malpighiego otwierających się do jelita. O. są rozdzielnopłciowe, jajorodne albo jajożyworodne. Rzadko występuje partenogeneza iżyworodność. Postęp zprzeobrażeniem. O. zamieszkują rozmaite środowiska lądowe iniekiedy wodne. Istnieją pośród nich zarówno formy wolno żyjące, jak ipasożyty. O. odgrywają wielką rolę wprzyrodzie igospodarce człowieka. Zobacz także: przeobrażenie zupełne, przeobrażenie niezupełne

Czym jest owady znaczenie w Słownik biologia O .