pamięć definicja
Co to jest pamięć. Wyjaśnienie iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i.

Czy przydatne?

Co to jest pamięć?

Co oznacza: umiejętność organizmów żywych do zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To jest fundamentalny mechanizm pozwalający na uczenie się. Na p. złożona jest odebranie danej informacji, zapamiętanie informacji (zakodowanie jej wformie tak zwany engramu, a więc kodu pamięciowego), odczytanie informacji zakodowanej wengramie iwygenerowanie odpowiedniej reakcji i zapominanie, a więc zatarcie kodu pamięciowego. Kod pamięciowy odznacza się różną trwałością ina tej podstawie wyróżniamy p. świeżą itrwałą. P. występuje uwszystkich organizmów, aim bardziej złożony jest dany organizm, tym bardziej jest ona złożona ioperatywna. Istnieje kilka teorii tłumaczących, wjaki sposób wiadomości są zapamiętywane. Wg jednej znich podłożem zapamiętywania jest tworzenie izmiana połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Wg innej nośnikiem informacji wpamięci jest RNA

Czym jest pamięć znaczenie w Słownik biologia P .