parzydełka definicja
Co to jest parzydełka. Wyjaśnienie wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające.

Czy przydatne?

Co to jest parzydełka?

Co oznacza: występujące u parzydełkowców (Cnidaria) narządy, wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające wkomórkach parzydełkowych (knidoblastach). P. składają się zpęcherzyka wypełnionego płynem odziałaniu paraliżującym, wktórym zanurzona jest zwinięta nić. Podrażnienie specjalnego kolca (knidocyla) znajdującego się na zewnątrz komórki parzydełkowej skutkuje gwałtowne wynicowanie nici. Wyróżnia się trzy fundamentalne typy p.: penetranty (z nicią wyposażoną wkolec przebijający powłoki ciała ofiary; wypełniający je płyn ma działanie paraliżujące), wolwenty (ich nić jest długa iowija się wokół ciała ofiary) iglutynanty (zawierają lepką wydzielinę unieruchamiającą ofiarę, wydzielina ta ułatwia również poruszanie się zwierzęcia). Wwolwentach iglutynantach nie występuje knidocyl. P. zgrupowane są na czułkach iwokolicy otworu gębowego wtzw. bateriach

Czym jest parzydełka znaczenie w Słownik biologia P .