pierścienice definicja
Co to jest pierścienice. Wyjaśnienie iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie.

Czy przydatne?

Co to jest pierścienice?

Co oznacza: typ bezkręgowców zmieszkujących morza, wody śródlądowe iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie. Do p. należy około 7 tys. gatunków zwierząt, podzielonych na cztery gromady: prapierścienice (Archiannelida), wieloszczety (Polychaeta), skąposzczety (Oligochaeta) i pijawki (Hirudinea). Ciało p. jest robakowato wydłużone ima budowę metameryczną, nie mniej jednak metameria zewnętrzna znajduje również odbicie wbudowie wewnętrznej. Najczęściej występuje metameria homonomiczna, jednak ulicznych wieloszczetów występuje heteronomiczna. P. mają dobrze rozwiniętą wtórną jamę ciała. Układ krwionośny jest zamknięty. Układ nerwowy jest zbudowany zparzystego zwoju mózgowego, obrączki okołoprzełykowej iodchodzących od niej po brzusznej stronie ciała parzystych pni nerwowych, wkażdym segmencie tworzących zwoje nerwowe połączone poprzecznymi nerwami. P. stanowią istotny składnik biocenoz. Gatunki odżywiające się osadami albo glebą przyspieszają obieg materii wprzyrodzie. Powszechnie znana jest rola dżdżownic wprzewietrzaniu, spulchnianiu inawożeniu gleby. Pijawki mogą powodować poważne utraty wstawach hodowlanych, azkolei skąposzczety iwieloszczety stanowią istotny pokarm wielu gatunków ryb

Czym jest pierścienice znaczenie w Słownik biologia P .