plankton definicja
Co to jest plankton. Wyjaśnienie nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu.

Czy przydatne?

Co to jest plankton?

Co oznacza: organizmy roślinne izwierzęce biernie unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p. wykazują tak zwany przystosowania spadochronowe pozwalające im unosić się wwodzie: wyrostki nośne, kolce, szczecinki, galaretowate otoczki, banieczki gazów ikropelki tłuszczów. Z racji na pochodzenie wyróżnia się: fitoplankton (p. pochodzenia roślinnego) i zooplankton (p. pochodzenia zwierzęcego). Z racji na występowanie wyróżnia się: haliplankton (p. morski), limnoplankton (p. słodkowodny) ipotamoplankton (p. rzeczny). Z racji na rozmiar organizmów p. dzieli się na: megaloplankton (ponad 1 m, na przykład największe meduzy), makroplankton ((ponad 5 mm, na przykład sporo wyższych skorupiaków, meduzy, żebropławy, ślimaki skrzydłonogi iogonice), mezoplankton (1-5 mm, na przykład niższe skorupiaki), mikroplankton (0,05-1 mm, na przykład pierwotniaki, wrotki) inannoplankton (poniżej 0,005 mm, na przykład bakterie, grzyby iorzęski). Biomasa wyprodukowana poprzez fitoplankton stanowi powyżej połowę produkcji organicznej wszystkich żywych organizmów, jest więc bardzo istotnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych. (Ryc. 65) Zobacz także: produkcja pierwotna

Czym jest plankton znaczenie w Słownik biologia P .