jonowa pompa definicja
Co to jest pompa jonowa. Wyjaśnienie imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego.

Czy przydatne?

Co to jest pompa jonowa?

Co oznacza: mechanizmy utrzymujące spore stężenie kationów potasu (K+) imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego transportu obu jonów, wbrew gradientowi stężeń. Napływające do wnętrza komórki kationy Na+, po stronie wewnętrznej błony komórkowej wiązane są zenzymem (adenozynotrifosfataza aktywowana poprzez sód ipotas: Na-K ATPaza), który przenosi je na zewnątrz komórki. Równocześnie ten sam enzym zabiera zzewnątrz kationy K+ itransportuje je, wbrew gradientowi stężeń, do wnętrza komórki. Na-K ATPaza energię potrzebną do transportu czerpie zhydrolizy ATP (adenozynotrifosforan) do ADP (adenozynodifosoran). Po zatrzymaniu p.j. dochodzi do wyrównania stężenia Na+ iK+ po obu stronach błony komórkowej (zanika więc różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy wnętrzem komórki aotoczeniem), wwyniku czego tkanki pobudliwe (nerwowa imięśniowa) tracą własne właściwości iprzestają reagować na bodźce. Zobacz także: potencjał czynnościowy

Czym jest pompa jonowa znaczenie w Słownik biologia P .