populacja definicja
Co to jest populacja. Wyjaśnienie iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje.

Czy przydatne?

Co to jest populacja?

Co oznacza: osobniki tego samego gatunku zasiedlające określony teren iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje, imigracje, dryft genetyczny) pulę genową. Każda p. posiada charakterystyczną dla danego gatunku strukturę, określoną poprzez: rozrodczość, śmiertelność, strukturę wiekową, potencjał biotyczny, relacja płci iprzestrzenne rozmieszczenie osobników

Czym jest populacja znaczenie w Słownik biologia P .