mendla prawa definicja
Co to jest prawa Mendla. Wyjaśnienie iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet.

Czy przydatne?

Co to jest prawa Mendla?

Co oznacza: reguły dziedziczenia sformułowane poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się wkomórkach potomka (mieszańca) wstanie nie zmienionym ioddzielają się od siebie, przechodząc pojedynczo do produkowanych poprzez niego gamet. Jeśli rodzice są wieloma homozygotami, wówczas pokolenie F1 (I pokolenie mieszańców) jest jednolite, awpokoleniu F2 (II pokolenie mieszańców) następuje rozszczepienie cech wstosunku 1:2:1 na typy rodzicielskie (odpowiednio 1/4 i1/4) i typy mieszańców (1/2). Wprzypadku dominacji jednej zcech wpokoleniu F2 następuje segregacja fenotypów wstosunku 3:1. By dziedziczenie było zgodne zI p.M. liczby obu typów gamet wytwarzanych poprzez mieszańca muszą być równe, aszanse połączenia się poszczególnych gamet wprocesie zapłodnienia muszą być takie same. (Ryc. 70) II p.M. - prawo niezależnej segregacji cech - mówi, iż cechy przekazywane są do komórek rozrodczych niezależnie. Rezultatem tego jest stworzenie mieszańców onowych kombinacjach cech rodzicielskich. Wprzypadku rodziców homozygotycznych różniących się dwoma parami genów wpokoleniu F2 relacja fenotypów wynosi 9:3:3:1. W okolicy form wykazujących takie same fenotypy jak rodzice (9 - dominujący typ rodzicielski, 1 - recesywny typ rodzicielski), pojawiają się dwa rodzaje rekombinantów (odpowiednio 3 i3). By dziedziczenie było zgodne zII p.M., geny determinujące badane cechy muszą być zlokalizowane wróżnych chromosomach. (Ryc. 71)

Czym jest prawa Mendla znaczenie w Słownik biologia P .