prokarionty anukleobionty definicja
Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty.

Czy przydatne?

Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce?

Co oznacza: organizmy żywe bez wyodrębnionego izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze cytoplazmy, zw. nukleoidem, będącym przykładem jądra eukariontów. P. nie mają mitochondriów, ich funkcję pełnią mezosomy (wpuklenia błony komórkowej), budową przypominające grzebienie mitochondrialne. U p. ponadto nie obserwuje się: retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego, wodniczek, wrzeciona podziałowego ikondensacji chromosomów. P. są bakterie (Schizomycetes) i sinice (Cyanophyta)

Czym jest prokarionty, anukleobionty znaczenie w Słownik biologia P .