przeobrażenie zupełne definicja
Co to jest przeobrażenie zupełne. Wyjaśnienie występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką.

Czy przydatne?

Co to jest przeobrażenie zupełne?

Co oznacza: typ rozwoju owadów (Insecta), wktórym prócz larwy iimago występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką. Larwa wp.z. jest niepodobna do imago. P.z. występuje między innymi u chrząszczy (Coleoptera), błonkówek (Hymenoptera), łuskoskrzydłych (Lepidoptera) imuchówek (Diptera). (Ryc. 74)

Czym jest przeobrażenie zupełne znaczenie w Słownik biologia P .