rasa definicja
Co to jest rasa. Wyjaśnienie wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją.

Czy przydatne?

Co to jest rasa?

Co oznacza: kategoria taksonomiczna wchodząca wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne terytorium, różniącą się od innych populacji (r.) częstością występowania genu albo zespołu genów. R. stanowią formy gatunku przystosowane do określonego rejonu geograficznego - r. geograficzna, środowiska - r. ekologiczna (ekotyp) albo specyficznego podłoża - r. edaficzna. Formy powstałe wwyniku udomowienia tytułujemy r. domowymi. Osobniki wobrębie gatunku, pomimo niekiedy dużego zróżnicowania morfologicznego ifizjologicznego wposzczególnych r., zdolne są do krzyżowania, dając płodne potomstwo

Czym jest rasa znaczenie w Słownik biologia R .