rasogeneza definicja
Co to jest rasogeneza. Wyjaśnienie dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest rasogeneza?

Co oznacza: mechanizm prowadzący do stworzenia ras przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter adaptacyjny, tzn. wwyniku działania czynników środowiska dobór naturalny wymienia pule genowe poszczególnych populacji, przystosowując je do lokalnych warunków. R. prowadzi do rozpadu gatunku na względnie izolowane ekipy lokalne

Czym jest rasogeneza znaczenie w Słownik biologia R .