recesywność definicja
Co to jest recesywność. Wyjaśnienie opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej.

Czy przydatne?

Co to jest recesywność?

Co oznacza: zdarzenie obserwowane uorganizmów heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego. Właściwość recesywna fenotypowo objawia się tylko whomozygocie (przy dwóch allelach recesywnych - oznaczanych małymi literami alfabetu, na przykład aa)

Czym jest recesywność znaczenie w Słownik biologia R .