genetyczna regulacja definicja
Co to jest regulacja genetyczna. Wyjaśnienie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów.

Czy przydatne?

Co to jest regulacja genetyczna?

Co oznacza: kontrola aktywności genów występująca na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu. Ueukariontów uaktywnienie genów następuje przy udziale swoistych białek ihormonów, które wiążąc się zodpowiednimi fragmentami DNA, umożliwiają połączenie się polimerazy RNA zpromotorem danego genu, wwyniku czego zaczyna się mechanizm transkrypcji RNA

Czym jest regulacja genetyczna znaczenie w Słownik biologia R .