pionierskie rośliny definicja
Co to jest rośliny pionierskie. Wyjaśnienie skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące.

Czy przydatne?

Co to jest rośliny pionierskie?

Co oznacza: gatunki roślin wchodzące jako pierwsze na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej

Czym jest rośliny pionierskie znaczenie w Słownik biologia R .