bezpłciowe rozmnażanie definicja
Co to jest rozmnażanie bezpłciowe. Wyjaśnienie prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin.

Czy przydatne?

Co to jest rozmnażanie bezpłciowe?

Co oznacza: mechanizm zachodzący bez udziału komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu macierzystego szczególnych organów, grup komórek albo mitospor (zarodników stworzonych wwyniku mitozy). Najprostszymi metodami r.b. są podział i plazmotomia. Inną postacią r.b. jest pączkowanie, charakterystyczne na przykład dla drożdży (Saccharomycetaceae). Plechowce mogą się rozmnażać poprzez fragmentację plechy ( na przykład grzyby), oddzielanie od niej szczególnych tworów, tak zwany urwistków (porosty) i poprzez zarodniki (grzyby). Mszaki (Bryophytina) irośliny naczyniowe mogą się rozmnażać wegetatywnie dzięki: rozmnóżek iprzekształconych organów - kłącz, bulw, cebul, pąków zimowych irozłogów. R.b. prowadzi do stworzenia potomstwa identycznego pod względem genetycznym zorganizmem rodzicielskim, określanego jako klon. U zwierząt r.b. występuje powszechnie u pierwotniaków iniektórych grup bezkręgowców. Zachodzi na drodze: a) podziału poprzecznego, ( na przykład u pierwotniaków (Protozoa), jamochłonów (Coelenterata), wirków (Turbellaria) ipierścienic (Annelida), albo podłużnego, ( na przykład upierwotniaków ijamochłonów; b) strobilizacji ( strobila), ( na przykład u polipów krążkopławów (Scyphozoa); c) schizogonii ( na przykład u pierwotniaków - raczej krwinkowców (Haemosporidia); d) pączkowania, ( na przykład u pierwotniaków, jamochłonów, nielicznych płazińców (Platyhelminthes), mszywiołów (Ectoprocta), żachw (Ascidiacea) isprzągli (Thaliacea); e) przetrwalników, ( na przykład u gąbek (Porifera) imszywiołów. Szczególną metodą r.b. zwierząt jest poliembrionia

Czym jest rozmnażanie bezpłciowe znaczenie w Słownik biologia R .