buforujący roztwór definicja
Co to jest roztwór buforujący. Wyjaśnienie zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH.

Czy przydatne?

Co to jest roztwór buforujący?

Co oznacza: roztwór słabego kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna zasada (w ograniczonych ilościach). Aniony słabych kwasów wykazują mocne powinowactwo do jonów wodorowych. Jeżeli do roztworu zawierającego takie aniony dodana zostanie niewielka liczba jonów wodorowych, to zostaną one poprzez te aniony powiązane, tworząc słaby kwas, zdysocjowany wmałym stopniu. Wrezultacie zmiana pH całego roztworu będzie także niewielka. Dodawanie do r.b. silnej zasady spowoduje jej zobojętnianie aż do chwili zobojętnienia większości kwasu. Wartość pH również iwtym przypadku mało się zmieni. Słabe zasady iich sole tworzą analogiczne r.b

Czym jest roztwór buforujący znaczenie w Słownik biologia R .