promieniopłetwe definicja
Co to jest ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe. Wyjaśnienie obejmująca przewarzająca część.

Czy przydatne?

Co to jest ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe?

Co oznacza: podgromada zgromady ryb kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny; łuki skrzelowe pokryte są pokrywami skrzelowymi. Otwory nosowe znajdują się na górnej stronie głowy. Uprzedstawicieli r.k., zwyjątkiem ganoidów chrzęstnych, wykształciły się kostne promienie płetw. Łuski różnego typu, zwyjątkiem łusek plakoidalnych. Do r.k. należą ganoidy kostne (Holostei) i ryby doskonałokostne (Teleostei)

Czym jest ryby kostnopromieniste znaczenie w Słownik biologia R .