kostnoszkieletowe ryby definicja
Co to jest ryby kostnoszkieletowe. Wyjaśnienie uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb.

Czy przydatne?

Co to jest ryby kostnoszkieletowe?

Co oznacza: kręgowce wodne, które pojawiły się we inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych (Actinopterygii), dwudysznych (Dipnoi), trzonopłetwych (Crossopterygii) iramieniopłetwych (Brachiopterygii). Do r.k. należy około 23000 gatunków zamieszkujących wody słodkie isłone. U wszystkich r.k. występuje wieczko skrzelowe, alistki skrzelowe umieszczone są bezpośrednio na łukach skrzelowych. Szkielet większości przedstawicieli tej ekipy zbudowany jest ztkanki kostnej. U niektórych (na przykład dwudysznych iganoidów) zachowuje się struna grzbietowa. Zdecydowana przewarzająca część r.k. posiada pęcherz pławny, zmniejszający ich ciężar właściwy. Skóra pokryta łuskami elastynowymi (elastycznymi) albo ganoidalnymi ( łuski). U większości r.k. występuje zapłodnienie zewnętrzne, aczkolwiek wybrane, ((na przykład gupikowate (Poecilliidae) są żyworodne. Pokarm r.k. jest bardzo różnorodny, raczej jednak zwierzęcy. Największym przedstawicielem omawianej gromady jest bieługa (Huso huso) należąca do jesiotrowatych (Acipenseriformes), która osiąga masę 1,5 t idługość 6 m

Czym jest ryby kostnoszkieletowe znaczenie w Słownik biologia R .