spermatogeneza definicja
Co to jest spermatogeneza. Wyjaśnienie płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we.

Czy przydatne?

Co to jest spermatogeneza?

Co oznacza: kilkuetapowy mechanizm rozwoju plemnika zpierwotnej komórki płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego. Część pierwotnych komórek płciowych przekształca się wspermatogonia płodowe, które ulegają degeneracji. Reszta pozostaje wspoczynku wstanie zw. prespermatogonialnym. Prespermatogoniaprzechodzą dwie etapy podziałów: pierwszy - bezpośrednio po narodzeniu, drugi - najpierw dojrzewania płciowego. Zostatniego pokolenia prespermatogonii, wkanalikach nasiennych jąder, tworzą się spermatogonia. Od wytworzenia spermatogonii następuje drugi faza s. - spermatogoniogeneza. Wtym okresie zachodzą dwa odrębne mechanizmy: odnawiania iróżnicowania komórek macierzystych. Wprocesie spermatogoniogenezy komórki przechodzą podziały mitotyczne. Następne pokolenia spermatogonii człowieka (ich liczba różni się uróżnych grup zwierząt, na przykład ugupika Poecilia reticulata obserwowano 14 pokoleń) nazwano A0 (albo AS), A1, A2, A3, A4, Im (spermatogonie pośrednie) i B. Spermatogonie linii Anazywa się odnawiającymi komórkami macierzystymi, bo biorą udział wodnawianiu linii macierzystej. Ze spermatogonii B wwyniku mejozy powstają spermatocyty Irzędu. Po zakończeniu mitozy spermatogonii B zaczyna się trzeci faza s. - spermatocytogeneza, wktórej zachodzi mejoza. Spermatocyty Irzędu wchodzą wprofazę pierwszego podziału mejotycznego, wstanie tym pozostają w miarę długo. Po zakończeniu profazy pierwszego podziału redukcyjnego dalsze fazy przebiegają błyskawicznie - powstaje spermatocyt II rzędu, zhaploidalną liczbą chromosomów (n) ipodwójną ilością DNA (2C-DNA). Spermatocyty II rzędu przechodzą drugi podział redukcyjny, tworząc haploidalne spermatydy. mechanizm przekształcania się spermatydy wplemnik (czwarty faza s.) nazywa się spermiogenezą. Spermatyda jest kulistą komórką, zawierającą normalnie wykształcone jądro, aparat Golgiego, mitochondria, centrosom ilizosomy. Aparat Golgiego wytwarza akrosom, centrosom dzieli się na dwie centriole, chromatyna wjądrze ulega znacznemu zagęszczeniu, tworzy się witka, cytoplazma spermatydy wraz zorganellami nie wchodzącymi wskład plemnika zsuwa się zjądra komórkowego, akrosomu iwitki, tworząc tak zwany cytoplazmę resztkową, odpadającą wprocesie dojrzewania plemnika. (Ryc. 84)

Czym jest spermatogeneza znaczenie w Słownik biologia S .