ssaki definicja
Co to jest ssaki. Wyjaśnienie poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe.

Czy przydatne?

Co to jest ssaki?

Co oznacza: gromada zpodtypu kręgowców (Vertebrata) reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria, Placentalia). Ssaki niższe iwyższe łączy się wgrupę ssaków właściwych. Prassaki reprezentowane są poprzez stekowce (Monotremata), do których należą jajorodne dziobaki (Ornithorhynchidae) ikolczatki (Tachyglossidae). Do podgromady ssaków niższych należą torbacze (Marsupialia), których w najwyższym stopniu znanymi przedstawicielami są kangurowate (Macropodidae), dydelfowate (Didelphidae) ijamraje (Peramelidae). Ciąża uwszystkich torbaczy trwa bardzo krótko. Młode rodzą się wbardzo inicjalnym stadium rozwoju embrionalnego, aich dalszy postęp przebiega wtorbie lęgowej. Ssaki wyższe wytwarzają łożysko - narząd złączający błony płodowe zmacicą samicy - które umożliwia wymianę substancji między zarodkiem imatką. Młode ssaki są karmione mlekiem ( gruczoły mleczne). Do wspólnych cech s. należą: czterojamiste serce podzielone na część żylną (prawą) itętniczą (lewą), heterodontyzm ( zęby), stała, wynosząca siedem, liczba kręgów szyjnych, dwa kłykcie potyliczne na czaszce, mocny postęp mózgu i obecność włosów. Współcześnie żyje około 4500 gatunków s., które zamieszkują wszystkie typy środowisk. Wszystkie s. są stałocieplne

Czym jest ssaki znaczenie w Słownik biologia S .