Definicja Strunowce

Czy przydatne?

Co to jest strunowce?

Co oznacza: typ zwierząt, do którego zalicza się osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (co najmniej wokresie zarodkowym) struny grzbietowej, ułożenie cewkowatego układu nerwowego nad szkieletem osiowym, agłównych naczyń krwionośnych iukładu pokarmowego pod nim i występowanie szpar skrzelowych

Podobne definicje do strunowce z biologii na s.