strunowce

Strunowce

Oceń przydatność:

     

typ zwierząt, do którego zalicza się osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (przynajmniej wokresie zarodkowym) struny grzbietowej, ułożenie cewkowatego układu nerwowego nad szkieletem osiowym, agłównych naczyń krwionośnych iukładu pokarmowego pod nim oraz występowanie szpar skrzelowych.

Zobacz podobne definicje z Biologii: Lista na S