symetria promienista

Promienista symetria

Oceń przydatność:

     

rodzaj symetrii, wktórej można wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych. Części ciała "powtarzające się" dookoła głównej osi nazywa się antymerami.

Zobacz podobne definicje z Biologii: Lista na S