Definicja Promienista Symetria

Czy przydatne?

Co to jest symetria promienista?

Co oznacza: rodzaj symetrii, wktórej można wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych. Części ciała "powtarzające się" dookoła głównej osi nazywa się antymerami

Podobne definicje do symetria promienista z biologii na s.