teoria ruchu płyt definicja
Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych. Wyjaśnienie której wodległej przeszłości geologicznej.

Czy przydatne?

Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych?

Co oznacza: przedstawiona w1915 poprzez A. Wegenera koncepcja, wg której wodległej przeszłości geologicznej istniał tylko jeden kontynent, który pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi i przyciągania poprzez Słońce iKsiężyc rozpadł się na części. Powstałe wten sposób kontynenty przemieszczają się bez pośpiechu, dryfując na płynnym podłożu zmagmy. Dowodem ruchu płyt kontynentalnych są pasujące do siebie zarysy kontynentów położonych na przeciwległych stronach współczesnych grzbietów śródoceanicznych. Szczególnie wyraźnie pasują do siebie wsch. brzegi Ameryki Płd. izach. brzegi Afryki. Płyty litosfery, a więc zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej, powstają wwąskich strefach noszących nazwę ryftów. Ryfty są długimi szczelinami położonymi pośrodku mechanizmów grzbietów śródoceanicznych. Zwnętrza szczelin ryftowych wydobywa się lawa, która stygnąc, rozsuwa dno oceaniczne. Przeciwległe skraje dna oceanicznego naciskają na płyty kontynentalne, rozsuwając je istopniowo zanurzając się pod nimi. Badania dna morskiego dotyczące zmian magnetyzmu ziemskiego prowadzone wpobliżu rowów tektonicznych potwierdzają słuszność t.r.p.k. Teoria Wegenera stanowi dobre wyjaśnienie faktu współczesnego występowania tych samych albo blisko spokrewnionych gatunków na odległych kontynentach

Czym jest teoria ruchu płyt znaczenie w Słownik biologia T .