układ koloidalny definicja
Co to jest układ koloidalny. Wyjaśnienie ośrodkiem (frakcją) rozpraszającą, adruga - rozpraszaną.

Czy przydatne?

Co to jest układ koloidalny?

Co oznacza: układ złożony zdwóch substancji, zktórych jedna jest ośrodkiem (frakcją) rozpraszającą, adruga - rozpraszaną. Ośrodkiem rozpraszającym jest zazwyczaj ciecz, wprzypadku koloidów biologicznych - woda. U.k. stanowią stadium przejściowe pomiędzy roztworami właściwymi azawiesinami mikroskopowymi. Rozmiary cząsteczek substancji tworzących u.k. wahają się wgranicach od 10-4 do 10-6 mm. Przewarzająca część substancji organicznych odużych cząsteczkach, jak na przykład białka, daje po rozpuszczeniu u.k. Dodanie wody do substancji organicznej ocharakterze koloidalnym prowadzi do zjawiska hydratacji, a więc otoczenia jej cząsteczek poprzez dipole cząsteczek wody, które wytwarzają wokół nich tak zwany płaszcz wodny. Oddzielenie substancji rozproszonej od wody można uzyskać przez dodanie do u.k. soli dobrze rozpuszczalnej wwodzie. Cząsteczki soli odciągają wówczas wodę, asubstancja rozproszona wytrąca się wpostaci osadu. U.k. mogą mieć postać płynnego zolu albo galaretowatego żelu, wktórym cząsteczki etapy rozproszonej tworzą przestrzenną sieć zzawartymi wniej cząsteczkami wody

Czym jest układ koloidalny znaczenie w Słownik biologia U .