utlenianie biologiczne definicja
Co to jest utlenianie biologiczne. Wyjaśnienie prowadzący do rozkładu związków na produkty, które.

Czy przydatne?

Co to jest utlenianie biologiczne?

Co oznacza: złożony mechanizm biologiczny zachodzący wewnątrz komórki, prowadzący do rozkładu związków na produkty, które powstałyby w czasie zwykłego spalania. Wodróżnieniu od spalania u.b. dostarcza energię wporcjach stosowanych do tworzenia wysokoenergetycznych wiązań wATP ( adenozynotrifosforan). Cykl reakcji u.b. zachodzi w łańcuchu oddechowym wykorzystującym szereg układów oksydacyjno-redukcyjnych

Czym jest utlenianie biologiczne znaczenie w Słownik biologia U .