Definicja Osiowy Walec

Czy przydatne?

Co to jest walec osiowy?

Co oznacza: położona centralnie część łodygi ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące iotoczona warstwą komórek okolnicy. Wewnętrzną część w.o. stanowi tak zwany rdzeń zbudowany ztkanki miękiszowej. Włodygach roślin jednoliściennych w.o. brak

Podobne definicje do walec osiowy z biologii na w.