walec osiowy

Osiowy walec

Oceń przydatność:

     

położona centralnie część łodygi ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące iotoczona warstwą komórek okolnicy. Wewnętrzną część w.o. stanowi tzw. rdzeń zbudowany ztkanki miękiszowej. Włodygach roślin jednoliściennych w.o. brak.

Zobacz podobne definicje z Biologii: Lista na W