wektor definicja
Co to jest wektor. Wyjaśnienie przejawiające jakichkolwiek symptomów choroby, ale roznoszące.

Czy przydatne?

Co to jest wektor?

Co oznacza: 1) zwierzę zakażone drobnoustrojami albo pasożytami, nie przejawiające jakichkolwiek symptomów choroby, ale roznoszące zakażenie przez odchody albo mocz; 2) DNA bakteriofagów albo plazmid bakteryjny wykorzystywany do przenoszenia sztucznie dołączonego fragmentu DNA do komórki bakteryjnej, roślinnej albo zwierzęcej. Wykorzystywanie w. jest typową techniką inżynierii genetycznej. Pozwala ona na wprowadzanie do genomu organizmu obcych genów, które wywołują wystąpienie cech nietypowych dla organizmu macierzystego. Wszczepiając komórce bakteryjnej na przykład gen ludzkiej insuliny, można wywołać, że zacznie ona produkować ten obcy sobie związek. Zwierzęta irośliny, do których genomu włączono obcy DNA, ustala się mianem organizmów transgenicznych

Czym jest wektor znaczenie w Słownik biologia W .