zalążkowy woreczek definicja
Co to jest woreczek zalążkowy. Wyjaśnienie okrytonasiennych, a więc makrosporofitem. W.z. powstaje.

Czy przydatne?

Co to jest woreczek zalążkowy?

Co oznacza: ośmiojądrowa komórka będąca gametofitem żeńskim ( gametofit) okrytonasiennych, a więc makrosporofitem. W.z. powstaje zhaploidalnej makrospory ( zarodniki), której jądro ulega podziałom mitotycznym. Wwyniku tych podziałów na każdym zbiegunów w.z. znajdują się cztery jądra komórkowe. Wdalszej fazie rozwoju jedno zczterech jąder każdego bieguna przesuwa się ku środkowi w.z., tworząc jądra biegunowe. Jedno ztrzech jąder bieguna mikropylarnego, na którym znajduje się okienko, zamienia się wkomórkę jajową, dwa pozostałe zaś, zw. synergidami, i trzy jądra przeciwległego bieguna po pewnym czasie zanikają

Czym jest woreczek zalążkowy znaczenie w Słownik biologia W .