zarodniki definicja
Co to jest zarodniki. Wyjaśnienie zktórych nowy organizm wykształca się bez zapłodnienia. Nazwy tej.

Czy przydatne?

Co to jest zarodniki?

Co oznacza: komórki rozrodcze umożliwiające rozmnażanie bezpłciowe, zktórych nowy organizm wykształca się bez zapłodnienia. Nazwy tej używa się również wodniesieniu do przetrwalnikowych komórek wegetatywnych tworzonych poprzez bakterie, glony igrzyby wokresie niesprzyjających warunków środowiska. Z. mogą powstawać wwyniku mitozy (mitospory) albo mejozy (mejospory). Mitospory mogą być haploidalne idiploidalne, z kolei mejospory mają zawsze zredukowaną do połowy, haploidalną liczbę chromosomów. Wybrane z. są wyposażone wwić iposiadają umiejętność ruchu (zoospory), jednak przewarzająca część jest nieruchliwa (aplanospory). Uroślin wyższych obserwuje się zróżnicowanie morfologiczne z., które mają postać mikro- imakrospor. Mikrospory są mniejszymi z. roślin różnozarodnikowych. Rozwija się znich gametofit męski. Makrospory, większe spośród zarodników roślin różnozarodnikowych, dają start gametofitowi żeńskiemu

Czym jest zarodniki znaczenie w Słownik biologia Z .