wysokoenergetyczne związki definicja
Co to jest związki wysokoenergetyczne. Wyjaśnienie hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do.

Czy przydatne?

Co to jest związki wysokoenergetyczne?

Co oznacza: substancje zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu dostarcza od 35 do 40 kJ/mol. Omawiane substancje stanowią nośniki energii uzyskiwanej poprzez organizmy wtrakcie mechanizmów metabolicznych

Czym jest związki wysokoenergetyczne znaczenie w Słownik biologia Z .