farmakologia definicja
Definicja Farmakologia. Czym jest na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia

Co znaczy: Edukacja o lekach i substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, systemy ich działania, zależność pomiędzy budową chemiczną tych substancji a skutkami ich działania, praktyczne wskazania dotyczące stosowania, dawkowania i działaniami niepożądanymi leków, skuteczność działania leków i wzajemne oddziaływania między wieloma lekami