genetyka definicja
Definicja Genetyka. Czym jest przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i.

Czy przydatne?

Definicja Genetyka

Co znaczy: Edukacja o genach i ich dziedziczeniu i o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę