poronienie
Definicja Poronienie. Czym jest tygodnie w wyniku wydalenia obumarłego jaja płodowego. Co oznacza Poronienie słownik.

Czy przydatne?

Definicja Poronienie

Co znaczy: Przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie w wyniku wydalenia obumarłego jaja płodowego