forma definicja
Słownik Forma definicja. Czym jest skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób.

Czy przydatne?

Definicja Forma

Co oznacza Forma:
1. zewnętrzny kształt, postać, wygląd czego; 2. układ skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób postępowania, bycia, zachowanie się, etykieta, konwenanse; 4. szablon, wykrój; 5. zespół przedmiotów drukarskich przygotowany do druku, na przykład skład drukarski, klisze, stereotypy; 6. wg Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu, w przeciwieństwie od materii jako nieokreślonego podłoża zjawisk; 7. wg Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu, na przykład przestrzeń i czas, w przeciwieństwie od danej w doświadczeniu materii; 8. wg filozofii materialistycznej zdarzenie, mechanizm będący przejawem znajdującej się w ruchu materii; 9. budowa wyrazu, gdzie można wyróżnić składnik wyrażający funkcje leksykalne i składnik będący znamieniem jego funkcji

Czym jest Forma znaczenie w Słownik wyrazy F .