indukcja definicja
Słownik Indukcja definicja. Czym jest wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi.

Czy przydatne?

Definicja Indukcja

Co oznacza Indukcja:
1. w logice rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie eksperymentów i obserwacji faktów i formułowania i weryfikacji hipotez; 3. wzbudzenie prądu albo ładunku elektrycznego pod wpływem czynników elektrycznych albo magnetycznych

Czym jest Indukcja znaczenie w Słownik wyrazy I .