pomnożyć definicja
Słownik Pomnożyć definicja. Czym jest zwiększyć; 2. wykonać działanie mnożenia. Co oznacza Pomnożyć.

Czy przydatne?

Definicja Pomnożyć

Co oznacza Pomnożyć:
1. uczynić coś liczniejszym, większym, powiększyć, zwiększyć; 2. wykonać działanie mnożenia

Czym jest Pomnożyć znaczenie w Słownik wyrazy P .