próba definicja
Słownik Próba definicja. Czym jest działania czegoś, na przykład wytrzymałości materiału; 2.

Czy przydatne?

Definicja Próba

Co oznacza Próba:
1. badanie mające na celu sprawdzenie jakości, sprawności działania czegoś, na przykład wytrzymałości materiału; 2. usiłowanie, wysiłek podjęty w celu dokonania czegoś; 3. zjawisko, okoliczności, w szczególności negatywne, gdzie się ujawniają czyjeś prawdziwe cechy, które się stają sprawdzianem czegoś; 4. rezultat usiłowań, doświadczeń, coś, co stanowi dowód podejmowanych prac, wysiłków; 5. zawartość metalu szlachetnego, na przykład złota, srebra w stopie z innymi metalami, wyrażona w relacji do tysięcznej części stopu; 6. symbol stempla urzędu probierczego wskazujący zawartość metalu szlachetnego danego wyrobu; 7 przygotowywanie sztuki, koncertu i tym podobne poprzez ćwiczenie scen sytuacyjnych, opanowanie tekstu poprzez aktorów, opanowanie poprawnej gry muzyków i tym podobne do odegrania przed publicznością

Czym jest Próba znaczenie w Słownik wyrazy P .