proces definicja
Słownik Proces definicja. Czym jest przyczynowo ustalonych zmian, stanowiących stadia, etapy, fazy.

Czy przydatne?

Definicja Proces

Co oznacza Proces:
1. przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo ustalonych zmian, stanowiących stadia, etapy, fazy rozwoju czegoś; przebieg, rozwijanie się, przeobrażanie się czegoś; 2. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii; 3. działalność sądów i innych organów i stron mająca na celu wymierzenie sprawiedliwości

Czym jest Proces znaczenie w Słownik wyrazy P .