przywilej definicja
Słownik Przywilej definicja. Czym jest względów w jakimś zakresie; 2. w dawnej Polsce: akt monarchy.

Czy przydatne?

Definicja Przywilej

Co oznacza Przywilej:
1. szczególne uprawnienie, prawo korzystania ze specjalnych względów w jakimś zakresie; 2. w dawnej Polsce: akt monarchy nadający pewnym osobom albo całym stanom określone uprawnienia albo uchylający prawo powszechne w relacji do pojedynczych osób albo do ustalonych stanów; 3. prawo, na którego podstawie dany wierzyciel może przed innymi wierzycielami żądać zaspokojenia swoich wierzytelności z elementów majątkowych dłużnika

Czym jest Przywilej znaczenie w Słownik wyrazy P .