racja definicja
Słownik Racja definicja. Czym jest argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód.

Czy przydatne?

Definicja Racja

Co oznacza Racja:
1. słuszność poglądu, zdania, stanowiska, postępowania; 2. argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód, podstawa do czegoś, przyczyna; 4. wyznaczona porcja czegoś, na przykład żywności, napoju; 5. zdanie, którego prawdziwość stanowi warunek wystarczający do uznania prawdziwości innego zdania

Czym jest Racja znaczenie w Słownik wyrazy R .