rewizja definicja
Słownik Rewizja definicja. Czym jest innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w.

Czy przydatne?

Definicja Rewizja

Co oznacza Rewizja:
1. przeszukiwanie poprzez władze śledcze mieszkania albo innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w celu uzyskania dowodów przestępstwa lub w celu znalezienia elementów z niego pochodzących; 2. poddanie krytyce założeń obowiązujących dotychczas, istniejącego stanu rzeczy, ponowne rozpatrzenie poglądów, teorii naukowych, stanu wiedzy w celu dokonania zasadniczych zmian; 3. zmiana obowiązujących praw, ustaw, umów, traktatów międzynarodowych; 4. kontrola urzędowa, na przykład działalności urzędu, stanu kasy, ksiąg rachunkowych; 5. ostateczna korekta tekstu dokonywana na próbnych odbitkach; 6. środek odwoławczy od orzeczeń sądu pierwszej instancji do sądu wyższej instancji, w kwestiach cywilnych i karnych; pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestie poprzez sąd wyższej instancji

Czym jest Rewizja znaczenie w Słownik wyrazy R .