rzecz definicja
Słownik Rzecz definicja. Czym jest istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble.

Czy przydatne?

Definicja Rzecz

Co oznacza Rzecz:
1. element materialny, regularnie w przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś własnością, dobytek, mienie, bagaż; 3. to, co jest jadalne, jakieś potrawy, jedzenie; 4. dzieło sztuki, obraz, utwór literacki, muzyczny i tym podobne,,, dzieło naukowe; 5. temat, treść, wątek utworu literackiego; 6. kwestie wchodzące w zakres czyichś zainteresowań, czyjegoś działania; 7. to, na co się kieruje myśl, co stanowi treść wypowiedzi; element myśli odpowiadający wyrazowi, to, co słowo znaczy; 8. czynność, gest, postępek; fakt, który się zdarzył, wydarzenie; 9. kwestia, którą się rozstrzyga, załatwia, przeprowadza; 10. w filozofii cokolwiek, co może być obiektem postrzeżenia zmysłowego, ma właściwości przestrzenne, trwa w okresie i czemu przypisujemy byt od nas niezależny; cokolwiek, co może być obiektem sądu

Czym jest Rzecz znaczenie w Słownik wyrazy R .