ujęcie definicja
Słownik Ujęcie definicja. Czym jest 2. to, co otacza coś; obramowanie czegoś; 3. urządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Ujęcie

Co oznacza Ujęcie:
1. forma opracowania, sposób, w jaki coś jest przedstawione; 2. to, co otacza coś; obramowanie czegoś; 3. urządzenie, budowla z zespołem urządzeń, wykorzystywane do pobierania wody powierzchniowej, gruntowej albo wody z rzeki, ze zbiornika i do jej uzdatniania, celem dostarczania odbiorcom

Czym jest Ujęcie znaczenie w Słownik wyrazy U .