układ definicja
Słownik Układ definicja. Czym jest kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2.

Czy przydatne?

Definicja Układ

Co oznacza Układ:
1. uporządkowany szereg elementów, zdarzeń i tym podobne, kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2. struktura, całość składająca się z powiązanych wzajemnie przedmiotów; 3. umowa, porozumienie, zawierane zazwyczaj pomiędzy krajami, dotyczące spraw politycznych, gospodarczych, kulturalnych i tym podobne,,; 4. pertraktacje, rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia, umowy; 5. powiązania, stosunki w zbiorowości; 6. zespół części maszyny, urządzenia wykonujący określoną pracę

Czym jest Układ znaczenie w Słownik wyrazy U .