umorzyć definicja
Słownik Umorzyć definicja. Czym jest uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo.

Czy przydatne?

Definicja Umorzyć

Co oznacza Umorzyć:
1. zmniejszyć albo zlikwidować zobowiązanie pieniężne uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo spłacając etapowo dług; 2. zmniejszyć wartość użytkowanych środków trwałych, na przykład budynków, maszyn stosownie do ich zużycia wg odpowiednich stawek i zasad amortyzacji; 3. zakończyć postępowanie sądowe albo administracyjne w określonej sprawie jeżeli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne albo bezprzedmiotowe

Czym jest Umorzyć znaczenie w Słownik wyrazy U .