wybuch definicja
Słownik Wybuch definicja. Czym jest ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której.

Czy przydatne?

Definicja Wybuch

Co oznacza Wybuch:
1. bardzo błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny przyrost temperatury i ciśnienia, powodująca kruszenie, rozpad materiałów znajdujących się wokoło źródła tej reakcji; 2. gwałtowny, nagły start czegoś; 3. nagłe wydostanie się czegoś na zewnątrz; 4. gwałtowny symptom, przejaw żywiołowych uczuć, wrażeń, stanów psychicznych; 5. końcowy okres artykulacji spółgłosek zwartych, opierający na nagłym rozwarciu narządów mowy, którego efektem jest właściwe tym spółgłoskom brzmienie

Czym jest Wybuch znaczenie w Słownik wyrazy W .