wyjątek definicja
Słownik Wyjątek definicja. Czym jest odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa.

Czy przydatne?

Definicja Wyjątek

Co oznacza Wyjątek:
1. rzecz nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego, utworu muzycznego i tym podobne; 4. słowo albo jego forma prawidłowe, chociaż niezgodne z normą w danym systemie językowym

Czym jest Wyjątek znaczenie w Słownik wyrazy W .