wyraz definicja
Słownik Wyraz definicja. Czym jest materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych.

Czy przydatne?

Definicja Wyraz

Co oznacza Wyraz:
1. symbol językowy nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający stosunki pomiędzy elementami rzeczywistości albo modyfikujący treści znaczeniowe innych wyrazów; 2. zewnętrzny symptom, widomy symbol czegoś; 3. część jakiegoś wyrażenia albo wzoru matematycznego, jakaś rozmiar znana albo nie znana

Czym jest Wyraz znaczenie w Słownik wyrazy W .