związek definicja
Słownik Związek definicja. Czym jest sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Związek

Co oznacza Związek:
1. relacja rzeczy, zjawisk i tym podobne łączących się ze sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi, instytucji, krajów i tym podobne zorganizowanych, działających razem, mających wspólne cele; 3. to, co łączy ludzi: znajomość, pokrewieństwo, przyjaźń, miłość i tym podobne ; 4. połączenie się mężczyzny i kobiety w celu założenia rodziny; 5. kontakt, powiązanie, łączność z kimś, z czymś; 6. jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów, powstająca wskutek reakcji chemicznej; 7. organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk, jednostka wojskowa o ustalonej strukturze, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym; 8. sedno, logika

Czym jest Związek znaczenie w Słownik wyrazy Z .